Welkom bij Camping Wulp | Terschelling > Contact > Algemene Voorwaarden

Algemeen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het reserveren, huren, bewonen en betalen van de verhuurobjecten van Camping Wulp, Terschelling. 

Eigenaar : Camping Wulp, Hoofdweg 14a, 8881 HA Terschelling West 

Telefoon : 0562-442056 

Contactpersoon: Yvette Smits 


Reserveringen/Betaling

U kunt telefonisch of via het webformulier reserveren bij verhuurder. Na reservering ontvangt u van verhuurder een schriftelijke bevestiging. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling van 50% van de volledige huurprijs te zijn gedaan. 

Het restant van de te betalen huurprijs en de waarborgsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur te zijn betaald. 
Bij boeking minder dan 8 weken voor aanvang huur, dient de gehele huurprijs ineens na de bevestiging te worden voldaan. 
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen is verhuurder gerechtigd de huur als ontbonden te beschouwen. Alle betalingen worden gedaan door overmaking op de door verhuurder op te geven bankrekening. 

Huurprijzen

De huurprijzen zijn per week, per weekend of midweek en gelden zoals ten tijde van de reservering vermeld op deze website. De overige kosten zijn per huurperiode, tenzij anders overeengekomen. Bij de huur is inbegrepen: gas, water, elektriciteit. 

Bedlinnen en handdoeken zijn extra. 

Annulering

Huurder is als gevolg van een annulering verschuldigd: 

· 50% van de totale huurprijs bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode. 
· 100% van de totale huurprijs bij latere annulering. 
In geval van annulering door verhuurder wegens overmacht kan verhuurder de reservering annuleren. De reeds betaalde huursom zal dan worden terug betaald. Huurder heeft in geval van annulering door verhuurder geen recht op schadevergoeding of compensatie.

Onderverhuur NIET toegestaan.

Aankomst en Vertrek

De aankomst- en vertrektijden zijn zoals vermeld op de bevestiging. 

Huisdieren

Niet toegestaan, ook niet door uw bezoek.

Aansprakelijkheid

Tijdens de overeengekomen huurperiode is huurder volledig aansprakelijk voor de schade en verlies veroorzaakt aan het verhuurobject en de inventaris waaronder mede te verstaan de inboedel, technische apparatuur en bed- en linnengoed en tuinmeubelen. ongeacht of de schade en/of het verlies het gevolg is van handelen van huurder dan wel van derden die zich met toestemming van huurder in het gehuurde bevinden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan tijdens het verblijf en/of voor het onklaar raken van voorzieningen en faciliteiten. Op alle geschillen die voortvloeien uit deze of nadere overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse Recht van toepassing.